تبدیل جوشی ایران اتصال آسیا

روشهای مختلفی به منظور اتصال تجهیزات تاسیساتی وجود دارد که نوع اتصال به کمک جوشکاری از رایج ترین و پرکاربردترین آنهاست.

اتصالات جوشی همانگونه که از اسم آنها پیداست بصورت جوشی به لوله و سایر اتصالات متصل و آببندی میشوند.

هر یک از اتصالات با توجه به شکل و متغیرهایی همچون نوع فرآیند ساخت،متریال اولیه و ساختار فیزیکی دارای قابلیتهای مکانیکی متفاوتی میباشند و به تناسب آن در تاسیسات فشارضعیف،فشارمتوسط،قوی و خیلی قوی مورد استفاده قرار میگیرند.

یکی از اتصالات جوشی پرکاربرد در صنعت تاسیسات تبدیل جوشی REDUCER WELDING میباشد که وظیفه آن تغییر سایز از یک سایز بزرگتر به سایز کوچکتر میباشد و در انواع درزدار و مانیسمان تولید میشود که مانیسمان آن بصورت هم مرکز و غیر هم مرکز دسته بندی میشوند.

تبدیل درزدار بدلیل وجود درزجوش دارای قابلیتهای مکانیکی ضعیف تری به نسبت مانیسمان بوده و لذا در سیستمهای لوله کشی دما و فشار پایین همچون گازکشی و یا سیستمهای انتقال آب و فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرند.

تبدیل هم مرکز با عنوان تبدیل صاف و در اشکال درزدار و مانیسمان و نوع غیر هم مرکز یا کج تنها بصورت مانیسمان تولید میشود.

تبدیل درزدار و مانیسمان رده20 در داخل کشور و توسط کارخانجات ایرانی تولید میشوند و وارداتی نیستند و  مانیسمان ردهSTD و رده40 به بالا از چین به کشور وارد میشوند.

تبدیل جوشی مانیسمان رده20 تنها بصورت صاف تولید میشود و غیر هم مرکز آن از رده40 به بالا به بازار عرضه میشود.

البته بیشترین موارد مصرف تبدیل جوشی مربوط به ردیوسر هم مرکز بوده و در واقع روتین بازار میباشد و موارد استفاده از ردیوسر کج بسیار محدود است.

نوع فرآیند تولید و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا باعث شده قیمت ردیوسر جوشی کج از هم مرکز گرانتر باشد.

تجهیزات ایران تامین کننده تبدیل جوشی درزدار و مانیسمان تولید داخل و واردکننده تبدیل جوشی هم مرکز و غیر هم مرکز رده STD/40/80/160 بنکن چین میباشد.

لیست قیمت تبدیل جوشی ایران اتصال آسیا در دو نوع درزدار و مانیسمان از سایز 1/2 الی 12 اینچ دسته بندی میشود که نوع درزدار در محدوده 6300 تومان تا 311 هزار تومان و نوع مانیسمان از 9200 تومان تا 506 هزار تومان متغیر است.

keyboard_arrow_up
تماس