زانویی جوشی ایران اتصال آسیا

اتصالات جوشی مورد استفاده در صنعت تاسیسات در انواع مانیسمان و درزدار طراحی و تولید میشوند.

اتصالات جوشی مانیسمان از لوله مانیسمان و اتصالات درزدار از لوله درزدار ساخته میشوند.

در واقع متریال اولیه نقش مهمی در ساختار فیزیکی تجهیزات تاسیساتی دارد و در ارتباط با اتصالات جوشی که متریال اولیه آنها از لوله است،نوع لوله در ضخامت یا مانیسمان و درزدار بودن اتصال تاثیرگذار است.

زانو جوشی درزدار در ایران توسط کارخانه های تولیدی ایرانی در انواع زانودرزدار سبک و سنگین،زانومانیسمان رده20 و همچنین زانوSGP از سایز ½ الی 16 اینچ توسط کارخانه تولید اتصالات جوشی صنایع فولادی ایران اتصال آسیا تولید میشوند.

زانو جوشی درزدار و مانیسمان رده20 و ردهsgp وارداتی نیستند و در ایران تولید میشوند ولی اتصالات جوشی مانیسمان رده SCH STD/40/80/160 در سایزهای ½ الی 24 اینچ توسط تجهیزات ایران ثبت سفارش شده و از چین به ایران وارد میشوند.

زانوجوشی درزدار سبک و سنگین در انواع 90 درجه دارای بیشترین موارد کاربرد بوده و البته تحت زوایای 45 و 180 درجه نیز قابلیت تولید دارند و عرضه آنها به نسبت محدودتر است.

زانوجوشی مانیسمان رده20 نیز در زوایای 90/45/180 درجه تولید میشوند اما زانو90 درجه بیشترین نرخ فروش را دارد.

گاها میتوان زانو90 درجه را دو نیم کرد و زانو45 درجه ساخت و یا دو عدد زانو 90درجه را به یکدیگر جوش داده و زانو180درجه تولید نمود که این موارد بایستی با هماهنگی و رضایت مشتری انجام شود.

زانو جوشی مانیسمان رده40 بنکن در انواع شعاع کوتاه و شعاع بلند به ایران وارد میشوند که موارد مصرف زانو 90 درجه رده 40 شعاع بلند از شورتی بسیار بیشتر است و لذا قیمت زانوشورت رده40 بنکن بدلیل عدم عرضه مناسب به نسبت زانو لانگ گرانتر است.

تجهیزات ایران تامین کننده زانو جوشی مانیسمان و درزدار رده20 و زانو SGP ایران اتصال و واردکننده انواع زانو شورتی و شعاع بلند رده40،رده80 و رده160 از چین میباشد.

قیمت زانو جوشی در انواع درزدار سبک یا سنگین از سایز 1/2 اینچ تا 16 اینچ در محدوده 7000 هزار تومان تا 9 میلیون تومان متغیر است.

همچنین قیمت زانو جوشی مانیسمان رده 20 ایران اتصال از 11 هزار تومان تا 13 میلیون تومان در نوسان است.

keyboard_arrow_up
تماس