زانویی جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا

زانو جوشی مورد استفاده در صنعت تاسیسات با توجه به شرایط سیستم از نظر دما،فشار،نوع سیال و گاز عبوری میتواند متفاوت باشد.

در طراحی لوله و اتصالات یک سیستم تاسیساتی نرخ فشار و دمای قابل تحمل نسبت عکس داشته و طراحان پایپینگ با توجه به حداکثر دما،فشار و حجم سیال و گاز عبوری از آن،نوع اتصال از نظر درزدار و مانیسمان و ضخامت را انتخاب میکنند.

زانو جوشی در انواع درزدارومانیسمان تولید میشود که متریال اولیه تولید آن از لوله است.

زانومانیسمان از لوله مانیسمان و زانو درزدار از لوله درزدار تولید میشود.

زانو جوشی ایران اتصال در دو نوع درزدارومانیسمان و چهار گروه مانیسمان رده20 و ردهSGP و درزدار سبک و سنگین دسته بندی میشوند.

زانوجوشی مانیسمان رده40 و رده80 در انواع شعاع بلند و شعاع کوتاه طراحی و تولید میشوند.

زانو شعاع کوتاه با عنوان زانو شورت یا زانوشورتی و زانوشعاع بلند با عنوان زانولانگ نیز شناخته میشوند.

موارد مصرف زانو شورتی بسیار محدود و بدلیل شعاع خم کوتاه بیشتر در مکانهایی که محدودیت فضایی وجود دارد مورد استفاده قرار میگیرند.

نرخ فروش زانوشورتی به نسبت زانوشعاع بلند بسیار کم است و به دلیل موارد عرضه و تقاضای محدود،قیمت زانوشورتی به نسبت زانوشعاع بلند گرانتر است و معمولا در سایزهای ½ تا 4 اینچ پرمصرف بوده و تا سایز 12 اینچ بصورت روتین به ایران وارد میشود.

تجهیزات ایران عامل فروش کارخانه ایران اتصال عرضه کننده انواع اتصالات جوشی مانیسمان و درزدار همچون زانو درزدار سبک و سنگین،زانو مانیسمان و sgp از سایز ½ الی 16 اینچ،سه راه مساوی و تبدیلی مانیسمان و درزدار از سایز ½ الی 10 اینچ،تبدیل و سردنده مانیسمان و درزدار و کپ جوشی سایز ½ الی 10 اینچ میباشد.

همچنین واردکننده اتصالات جوشی مانیسمان رده STD/40/80/160 بنکن چینی و انواع زانو شعاع کوتاه و شعاع بلند رده40 و رده80 از چین میباشد.

زانو جوشی مانیسمان رده 20 ایران اتصال از سایز 1/2 اینچ الی 16 اینچ طراحی و تولید میشود و قیمت آن در محدوده 11 هزار تومان الی 13 میلیون تومان در نوسان است.همچنین قیمت سایزهای پرمصرف آن به شرح زیر است:

قیمت زانو 1 اینچ رده 20 ایران اتصال 20 هزار تومان

قیمت زانو 2 اینچ رده 20 ایران اتصال 93500 هزار تومان

قیمت زانو 3 اینچ رده 20 ایران اتصال 103 هزار تومان

قیمت زانو 4 اینچ رده 20 ایران اتصال 400 هزار تومان

keyboard_arrow_up
تماس