زانویی جوشی درزدار ایران اتصال آسیا

زانو جوشی درزدار از لوله درزدار و به روش فرمدهی گرم و سرد و به منظور تغییر جهت جریان تحت زوایای مختلف طراحی و تولید میشود.

متریال اولیه اتصالات درزدارجوشی از جمله زانویی،سه راهی و تبدیل از لوله درزدار است بغیر از کپ که از ورق با ضخامتهای مختلف است.

در زانو جوشی بحث درزداریامانیسمان بودن و ضخامت بدنه در بروز قابلیتهای مکانیکی آن تاثیرگذار است.

چنانچه گفتیم وظیفه زانویی درزدارجوشی و مانیسمان با هر ضخامت و سایز و رده ای تغییر مسیر یا جهت جریان سیال و گاز میباشد.

تغییر مسیر جهت جریان میتواند تحت زوایای مختلف 90/45/180 درجه باشد.البته زوایای مختلف و کم کاربرد 30/35/60/120 و … نیز در استاندارد تعریف شده و در برخی از کشورها تولید و مورد استفاده قرار میگیرد ولی بیشترین موارد مصرف مربوط به زانویی درزدارجوشی 90 درجه میباشد و بیشترین نرخ فروش مربوط به این زاویه است.

زانو جوشی درزدار به دلیل وجود درزجوش در ساختار فیزیکی خود در تاسیسات فشارضعیف کاربرد دارد.

بیشترین موارد استفاده از زانودرزدارجوشی در گازکشی و خطوط انتقال و توزیع گازی شهری میباشد جاییکه اساسا فشار زیادی وجود ندارد.

همچنین از زانویی درزدارجوشی در کاربردهای انتقال آب و فاضلاب مخصوصا در سایزهای بزرگ استفاده می شود.

زانو جوشی درزدار ایران اتصال در دو نوع درزدار سبک و درزدار سنگین تولید می شود.

زانودرزدار جوشی سبک به نسبت سنگین دارای ضخامت کمتری بوده و کمتر در کاربردهای تاسیساتی و بیشتر از قابلیت فیزیکی آن در ساخت سازه هایی با حساسیت پایین همچون نرده و همچنین سیستمهای هواکشی استفاده میشود.

زانودرزدار جوشی سنگین به نسبت زانو سبک دارای ضخامت بدنه بیشتری است.

از زانو جوشی درزدار سنگین بیشتر در کاربردهای گازکشی مخصوصا در خطوط توزیع و پخش گاز خانگی،صنعتی و تجاری و بیشتر در سایزهای کوچک تا 2 اینچ بیشترین نرخ فروش را دارند.

تجهیزات ایران عامل فروش کارخانه ایران اتصال و عرضه کننده انواع زانو جوشی درزدار سبک و سنگین و زانو مانیسمان رده 20 و زانو SGP در بازار اهن شادآباد میباشد.

لیست قیمت زانو جوشی درزدار با توجه به ضخامت و یا در واقع سبک یا سنگین بودن آنها متفاوت است.

قیمت زانو جوشی درزدار سبک ایران در سایزهای پرمصرف به شرح زیر است:

قیمت زانو 2 اینچ ضخامت 2.5 میل 41000 هزار تومان

قیمت زانو 3 اینچ ضخامت 2.5 میل 90200 هزار تومان

قیمت زانو 4 اینچ ضخامت 2.5 میل 155000 هزار تومان

keyboard_arrow_up
تماس